Ayurveda

Ayurveda means “the insight of life”

Below some info in dutch (translation coming soon) about ayurveda, with 3 subjects: body, mind and soul from my own thesis study and writings (copyright).

But Firstly I share 2 video’s about ayurveda, filmed in India, where I explain about the basics.

This is a special co creation video about ayurveda, and how others and I experienced it’s powerful working effects. I explain a bit more about my cancer trajectory. Filmed in India.

 

 

 

The POWER OF AYURVEDA🌿 – Nr 6 of the documentary series from Esnadi

In this documentary video, I want to share with you the importance and 🌿POWER OF AYURVEDA 🌿

How I got my life back with ayurveda, and healed completely after enduring all the allopahic/chemical treatments for breast cancer in 2002 !! Spreading my experience and impact of Ayurveda into the world 🌀 🌿.

Special interviews with Dr Anil Mehta about ayurveda in the Netherlands. Sharing of experiences with some colleges and their own ayurveda experiences and knowledge.

 Thank you Toren Ayurveda, Odette Miyu-van Kempen, Corline Baltus-Vedder for your contribution of spreading the knowledge and experiences of ayurveda! See their websites at bottom of this message.

NR 6 of the DOCUMENTARY series from ESNADI at RESTORE YOUR LIFE; this video is called:

 The POWER OF AYURVEDA.
This production was made and filmed mostly in India with a professional team in Rishikesh India.
With great thanks to Rishi Pathak and the whole team of PBM film productions for helping me to make this documentary movie, great teamwork! It was a lot of fun to make this all happen. https://www.facebook.com/pbmpicture/

More info about the documentary series on my website, and donations are very welcome, so I can continue this work and bring it for free for humanity on YouTube: https://www.restoreyourlife.nl/documentary/
Many more documentaries will follow, with many different subjects and teachings for body, mind and soul.
See for all of my series at my documentary channel on You tube; https://www.youtube.com/channel/UCDnrqRdX5e9NHNh_iVAAK-w

I LOVE AYURVEDA!
Much love to you, Esnadi

Ayurvedic practitioner, healer, teacher, coach, documentary producer, special retreats for healing.

Reunite with your true self

With special thanks to:
Dr Anil Mehta for the interview in the Netherlands and the filming on PDI garden and location in Rishikesh. http://pdiayuryoga.com/know-ayurveda/

and my special colleges;
Toren Ayurveda – http://www.toren-ayurveda.nl/
Odette van Kempen-Miyu – https://www.ayur-health.nl/
Corline Baltus-Vedder – http://www.bodhi-ayurveda.nl/

©Copyright Esnadi at Restore Your Life. Thank you for sharing this video in original form.

What is Ayurveda health care? Would you like to know more about this eternally old widom ?

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE ABOUT AYURVEDA Healthcare?☘🍃🔥🌀🙏

I AM sharing regular updates and information about this way of living, for body, mind and soul.

I am sharing with you my thesis/book writings.

Part 1: THE ORIGEN OF AYURVEDA:
Ayurveda health care is an eternally old holistic widom, attuned with nature and the elements. This means that it is a medical way that sees body, mind and soul as a whole and not as a separate component. The word holistic comes from the Greek word ‘holos’ which means the whole. In a holistic way of healing, the entire individual is involved at all levels.

The meaning of the word ayurveda comes from the two words, Ayur = life or vitality, Veda = knowledge / insight / knowledge or science. All this has been obtained by wise seers (rishis), about the truth of the soul and the cosmos.

Thus every substance or substance that you find in the universe (macrocosm) can also be found in our body (microcosm). To understand our body, we also learn to understand the macrocosm, we are a reflection of nature, We are nature. This explains our close relationship with nature, a fundamental system of elements.

FROM: excerpt of Esnadi at Restore your life – renewed ©thesis 2017
Picture: Happy healthy gut flora

blessings Esnadi🌀

Reunite with your true self

©Copyright Esnadi at Restore Your Life. Thank you for sharing this video in original form.

 

what is ayurveda restore your life esnadi

Holistisch inzicht op BORSTKANKER©

By Esnadi Höppener
Ayurvedic practitioner 2017

De oorsprong van ayurveda:

Ayurveda is een 5000 jaar oude holistische natuurgeneeskunde. Dat houdt in dat het een geneeskunde is die lichaam, geest en ziel als één geheel beschouwt en niet als een apart staand onderdeel. Het woord holistisch komt van het Griekse woord ‘holos’ wat het geheel betekent. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken op alle niveaus.
De betekenis van het woord ayurveda komt van de twee woorden, Ayur = leven of vitaliteit, Veda = weten/ inzicht/ kennis of wetenschap. Dit alles is verkregen door wijze zieners (rishi’s), over de waarheid van de ziel en de kosmos.
Zo is elke substantie of stof die je in het universum (macrokosmos) vindt, ook in ons lichaam (microkosmos) te vinden. Om ons lichaam te begrijpen, leren we ook de macrokosmos te begrijpen, wij zijn een reflectie van de natuur, wij zijn de natuur. Dit verklaart onze nauwe relatie met de natuur, een fundamenteel systeem van elementen.

Om onze innerlijke natuur in balans te houden is het van belang om het lichaam preventief gezond te houden. In ayurveda is het streefdoel over gezondheid en de definitie ervan, in een zin te bevatten:  

 

    “Gezondheid is een in balans zijnde staat van je dosha’s (functioneren van elementen/basiskrachten), dhatu’s (lichaamsweefsels), agni (vertering/vuur), mala (uitscheidingsproducten) en je gelukzaligheid en gemoedstoestand van ziel, geest en zintuigen”.

 

Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van ziekte, gezondheid is het evenwicht van lichaam, geest en bewustzijn van het Zelf. Ayurveda streeft er naar, om de kennis door te geven om een mens gezond te laten zijn en blijven. En het bevat de kennis om de zieken te genezen, van lichamelijke en geestelijke klachten.

Een graatmeter voor een goede gezondheid kan ook eenvoudig gemeten worden door jezelf, namelijk als je onderbuik in totale staat van balans en ontspannenheid is, op alle niveau, dan ben je gezond. Je onderbuik zal namelijk altijd iets aangeven wat niet stroomt en zo een spanning vormen.

De vijf elementen en de dosha’s:

Maar wat zijn dosha’s precies? In ayurveda worden de dosha’s beschreven als drie fundamentele principes, die de natuur en ook ons eigen menselijke lichaam doordringen en zodoende alle fysiologische processen regelen. Ze beschrijven de mens op alle gebieden, zowel met zijn geestelijke als ook zijn lichamelijke talenten: zijn individuele constitutie, zijn temperament, lichaamsbouw, voorkeuren en afkeuren, voedingsbehoeften en nog veel meer. Deze drie dosha’s bestaan uit vijf elementen:

‘Vata’ uit lucht en ruimte,

’Pitta’ uit vuur en water,

’Kapha’ uit water en aarde.

Op fysiek niveau spreken we van de drie dosha’s; constitutietypes; Vata, Pitta en Kapha.                       

Alles in de natuur bestaat uit de 5 elementen(mahabhuta’s): ether, lucht, vuur, water en aarde. Alleen de individuele samenstelling en verhouding kan verschillen, zo is een boom een boom en een rivier een rivier. Bij de mens zie je ook de verschillende verhoudingen, maar alle elementen zijn aanwezig. Zo kan een mens meer aarde in zich hebben, of meer vuur, maar alle elementen bij elkaar maakt ons compleet. Ayurveda werkt met deze grondbeginselen en principes en speelt erop in, om deze natuurlijke verhoudingen bij ieder mens te balanceren, zodat jij vanuit je eigen unieke verhoudingen, constitutie (prakriti) weer optimaal kunt functioneren.

Als deze verstoort zijn (vikriti) kun je niet optimaal functioneren en kan er zodoende ook ziekte ontstaan. Net als de natuur veranderingen geeft, denk aan de seizoenen, vinden deze seizoenen ook plaats in het lichaam van de mens.  Ons lichaam heeft een natuurlijke manier om aan te geven wat het wil, zo voelen wij heel goed dat als we het koud hebben, we dan behoefte hebben aan warmte, een trui aandoen, een warm gerecht of drank tot ons willen nemen.

Als ons vuur te hoog is en we het warm hebben, ondernemen we actie om af te koelen.  Als we niet ‘luisteren’ naar onze eigen natuur en bv te veel ijskoude dranken nemen in de winter, zal ons lichaam en agni (vuur) erg hard moeten werken. Het lichaam moet dit weer verwerken en verwarmen naar de 37oC van ons lichaam, om dit alsnog te kunnen verteren. Dat kost ons veel energie en vuur en dat gaat op den duur zich omzetten in ziekte, we raken uit balans. 

De drie dosha’s onderhouden of vernietigen het lichaam als ze respectievelijk normaal of abnormaal zijn en zorgen voor het functioneren van alle, geestelijke en lichamelijke functies.  In iedere lichaamscel moeten al deze drie principes werkzaam zijn en elk menselijk lichaam heeft alle dosha’s nodig voor zijn vorm, leven en functies. Maar voor ieder mens is de verhouding van de dosha’s uniek. Soms overheerst één constitutietype, soms twee en bij sommigen zijn ze alle drie vrijwel gelijk verdeeld. Zo kan iemand een zuiver vata-type zijn, of een vata-pitta-type of een vata, pitta en kapha type, wat we een drie dosha type noemen. Onze constitutie (prakriti) is aangeboren en die houden we ook ons hele leven. Wel kunnen we er invloed op uitoefenen als we uit balans zijn en kunnen we onze dominante dosha in evenwicht houden en niet overmatig stimuleren. Hierbij kan voeding en meditatie een enorme rol spelen.

Hoewel de dosha’s aanwezig zijn in het hele lichaam, worden ze voornamelijk gevonden in de regio; onder, midden en boven.

De vijf elementen en de doshas - restore your life - esnadi
the seats of vata, pitta, kapha restore your life esnadi

 

 

Vata

Ether en lucht

Representeert transport, bewegingen, bloedsomloop, ademhaling en zenuwstelsel, dikke darm, oren, blaas

Pitta

Vuur en (wat) water

Representeert transformatie, o.a. de stofwisseling, maag, dunne darm, bloed, zweet, plasma, huid en ogen.

Kapha

Water en aarde

Representeert structuur, cohesie, gewrichten, weefsel en het skelet, vetweefsel, maag, tong en neus

 

De vijf elementen zijn potentiële velden die het vermogen hebben om specifieke acties te bewerkstelligen. Elke manifestatie bestaat in feite uit dezelfde elementen, maar ze verschillen onderling in verhouding en hoeveelheid. We onderscheiden;

Ether (akasha)- is verantwoordelijk voor de lege ruimte, grote en kleine kanalen. Licht, transparant, fijn, subtiel, elastisch, alles doordringend en daarom overal aanwezig. Puur en het minst dicht, het minst materiële element, geluid is de hoofdguna, daardoor kan ether ervaren worden in het luisteren. Het is verbonden met de oren en de spraak, waarbij het geluid en gehoor zintuig overheersend zijn. De duim vertegenwoordigd de ether. Alles bevind zich in het element ruimte (ether), en wij allen worden omgeven door ruimte. Zonder ruimte geen leven.  Ruimte is oneindig ∞ en oneindigheid is een begrip dat wij met ons driedimensionale denken niet volledig kunnen vatten, ruimte is ook de verbinding met de geest, met andere dimensies. Alle holle ruimtes in ons fysieke lichaam vertegenwoordigen ether.

Afname in het lichaam veroorzaakt o.a. osteoporose, longproblemen. Toename in het lichaam veroorzaakt o.a. hypertrofie in alles.

Lucht (vayu)- is verantwoordelijk voor de ademhaling, knipperen van de ogen, contractie en relaxatie, beweging, aandrijving en retentie samen met tast zintuig is overheersend. Lucht is zeer helder, stuwende kracht, bewegelijk/mobiel en zorgt voor de beweging en richting bepalen van de andere elementen. Lucht controleert de zenuwimpulsen, gedachten en verlangens en lucht kan als enige element op eigen kracht bewegen. Tast is de hoofdguna van lucht. Dit element wordt in de eerste plaats aan de huid gevoeld. Lucht is verbonden met de huid en de handen en de wijsvinger.

Afname in het lichaam veroorzaakt o.a. verlamming, lage bloeddruk. Toenamen veroorzaakt o.a. tremors.

Vuur (agni/tejas)-is verantwoordelijk voor alle vormen van omzettingen/transformaties, beheerst door de zon. In de mens is het actief aanwezig in de spijsvertering, het controleert alle enzymen en hormoonactiviteiten, het ontwikkelt, creëert begrip, waardering en erkenning. Geeft hitte/warmte, kleur, snelheid, helderheid/licht, moed en wilskracht en geestelijke  warmte. Het is het verbrandende element, het heeft in principe geen vorm en geen massa. Het is een niet stabiel element, maar heeft wel zijn continu invloed op de stof. In onze wereld zien we het als brandend vuur, chemische verbrandingsprocessen in cellen en metabolisme van organismen. Zien of visualiteit is de hoofdguna van vuur. Vuur laat zien en inzien en is verbonden met de ogen en voeten. De middelvinger vertegenwoordigd vuur.

Afname veroorzaakt o.a. onvoldoende pigmentatie/kleuring, onvoldoende gezichtsvermogen. Toename veroorzaakt o.a. ontstekingen, koorts.

Water (apas-jala)- is verantwoordelijk voor alle vloeibare mobiele, matte, smerende, zachte en slijmerige soorten vloeistof in het lichaam. Zoals, speeksel, plasma, bloed, lymfe, urine en zweet. Het staat voor spier-vet, kapha en pitta. Smaak zintuig is overheersend in water. Water is vloeibaar en heeft geen vorm, het neemt de vorm aan van het recipiënt waarin het zich bevindt. Water is verbindend en zorgt voor smering, smaak is de hoofdguna van water. Water is verbonden met de tong en de genitaliën. De ringvinger vertegenwoordigd water. Water is een halfvast element en is het vloeiende principe, als een rivier. Een voorbeeld van de halfvaste staat van het element water, is een regendruppel, die zo vorm aanneemt in een kleine hoeveelheid. Water is mede oorzaak van de vorm van het lichaam, het geeft souplesse en buigzaamheid. Water is zacht in tegenstelling tot aarde, dat hard is. De huid bestaat voor circa 80% uit water. De maan geeft grote invloed op het element water. Door de kracht van de maan ontstaan eb en vloed.

Afname veroorzaakt uitdroging, pleuritis, artritis. Toename veroorzaakt o.a. oedeem in de buik, te veel vocht tussen borstvlies en longvlies.

Aarde (prithivi)- is verantwoordelijk voor alles wat dik, stabiel, massief/stevig, zwaar, grof en hard is. Zoals nagels, beenderen, tanden, vlees, huid, feces, haren, hoofd- en lichaamshaar.  Aarde is het meest materiële element (massa) en bevat de guna’s van de vier andere elementen. Het is dat wat vorm, gewicht en structuur geeft, het is het opbouwende principe. Aarde is samenbindend, bewegingsloos, een ruwe structuur. Geur is de hoofdguna van aarde. Reuk en reukorganen zijn overheersend in het aarde element. Aarde is verbonden met de neus en de anus. De pink vertegenwoordigd aarde.

Afname in het lichaam veroorzaakt o.a. gewicht verliezen. Toename veroorzaakt zwaarlijvigheid, beentumoren.